VVS-Installatören i malmö AB

Värme / Sanitet

Vi på VVS-Installatören har lång erfarenhet av servicearbeten, allt från utbyte av sanitetsporslin och blandare till kompletta badrumsrenoveringar. Byte av fjärrvärmecentraler, pannor, pumpar och varmvattenberedare. Akuta reparationer, felsökning och förslag till bättre energilösningar. Våra kunder finns inom industri, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer, kommuner och privatpersoner.

Fjärrvärmeteknik

VVS-Installatören utför service och underhåll på Malmös fjärrvärmenät. Men vi projekterar och installerar även fjärrvärmeanläggningar oavsett om det är till en villa, en hel bostadsrättsförening, fastighetsbolag eller en industri. Vi utför service och underhållsarbete på befintliga anläggningar för att säkerställa optimal drift. Vi uppdaterar och optimerarar befintliga anläggningar för längre livstid och bättre driftsekonomi.

Kontakt

Michael Brannefalk
VD / Ägare
040-59 95 91
michael@vvsinstall.se

Björn Striberger
Verksamhetschef
040-643 50 34
bjorn@vvsinstall.se

Roger Larsson
Entreprenadchef
070-944 33 18
roger.larsson@vvsinstall.se

Marie Noré
Ekonomi
040-96 26 60
marie@vvsinstall.se

Mikael Nordberg
Projektledare, Fjärrvärmeteknik
040-643 13 49
mikael@vvsinstall.se

Magnus Schultz
Projektledare VS
040-655 04 31
magnus@vvsinstall.se

Jasmin Alispahic
Serviceledare, VS
072-080 12 98
jasmin@vvsinstall.se