Vi är experter på Ventilation Bevakning Kylteknik Värme Elteknik Ordning/säkerhet VVS Styr / regler Energiinventering Fjärrvärme Tryckluft

Er partner inom all teknisk fastighetsservice, allt från projektering, installation och reparation av små och stora anläggningar. Vi utvecklar även system för effektiv förvaltning.

VVS-Installatören har lång erfarenhet av servicearbeten inom VS, allt från små reparationer till stora nyproduktioner. Vi underhåller även Malmös hela fjärrvärmenät.

Helhetslösningar inom all säkerhet, bland annat bevakning, rondering och evenemangssäkerhet. Vi tillhandahåller även utrustning och konsultation för säkra arrangemang.

En av Norges mest kompletta leverantör av hårdvara, men även inom installation och tekniska konsulttjänster för trycklufts- ventilations- kylnings- dränerings och verkstadsbranschen.