Värme / Sanitet
Vi på VVS-Installatören har lång erfarenhet av servicearbeten, allt från utbyte av sanitetsporslin och blandare till kompletta badrumsrenoveringar. Byte av fjärrvärmecentraler, pannor, pumpar och varmvattenberedare. Akuta reparationer, felsökning och förslag till bättre energilösningar. Våra kunder finns inom industri, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer, kommuner och privatpersoner.

Fjärrvärmeteknik
VVS-Installatören utför service och underhåll på Malmös fjärrvärmenät. Men vi projekterar och installerar även fjärrvärmeanläggningar oavsett om det är till en villa, en hel bostadsrättsförening, fastighetsbolag eller en industri. Vi utför service och underhållsarbete på befintliga anläggningar för att säkerställa optimal drift. Vi uppdaterar och optimerarar befintliga anläggningar för längre livstid och bättre driftsekonomi.

Kontakta gärna någon av oss om ni har frågor eller funderingar om VVS-Installatören

Michael Brannefalk
VD / ÄGARE
040-59 95 91
 
Björn Striberger
AVDELNINGSCHEF / PROJEKTLEDARE
072-402 89 04
 
Mikael Nordberg
PROJEKTLEDARE, FJÄRRVÄRMETEKNIK
040-643 13 49
 
Jasmin Alispahic
SERVICELEDARE, VS
072-080 12 98
Marie Noré
EKONOMI
040-96 26 60
 
Timur Levay
KALKYL/PROJEKTERING
 
Fredric Edlund
KVALITETSANSVARIG
040-669 04 98