Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Skåneinstallatören blir en del av bemtgruppen

Skåneinstallatören AB (556592-9048) blev den 18 Juli 2019 uppköpta av bemtgruppen AB.
Verksamheten kommer att fortsätta som en egen organisation, någon organisationsförändring kommer inte att ske. Inga pågående projekt eller avtal kommer att påverkas. Skåneinstallatören AB´s verksamhet drivs vidare som tidigare med bibehållen personalstyrka. Vid frågor vänligen kontakta: Jonas Nilsson – VD: 040-92 00 30 Emma Ström – Ekonomiansvarig: 040-92 00 30 Niklas Svensson – Projektledare: 070-377 06 24 Michael Brannefalk – Ägare bemtgruppen AB: 040-59 95 95 Systerbolaget Skåneinstallatören VVS AB (556138-3737) har försatts i konkurs och ingår inte i förvärvet av Skåneinstallatören AB.
Kontaktperson: Michael Brannefalk
040 – 59 95 95
E-post: michael@bemt.nu